K čemu dospěje ženský dvojplamen na cestě své transformace

Během procesu sbližování se svým dvojplamenem procházíme cestou vlastní transformace, která zpravidla radikálně mění naše životy, náš pohled na život a na svět, naše priority, ale především nás samotné. Nově získané vlastnosti a dovednosti mají přímou souvislost, jsou úzce provázané a v souladu. Vše dotváří kompaktní celek, jedno nelze oddělit od druhého. Ženský dvojplamen si… Continue reading K čemu dospěje ženský dvojplamen na cestě své transformace

Dvojplameny – iluze vlastní dokonalosti a nedokonalosti partnera

Mnozí, a to nejen v dvojplamenných párech, směřují svoji pozornost vně sebe. Posuzují a hodnotí chování ostatních, snaží se pro ně najít řešení, dávat jim rady a pomáhat. Vměšují se do záležitostí, které jim nepřísluší, místo toho, aby se starali sami o sebe a řešili svoje vlastní úkoly. Vidí pravdu a dokonalost jen sami v… Continue reading Dvojplameny – iluze vlastní dokonalosti a nedokonalosti partnera

Rady pro ženské dvojplameny

Rady pro ženské dvojplameny aneb jak se z toho nezbláznit Hned v úvodu považuji za nutné uvést, že „ženskými dvojplameny“ jsou myšleny dvojplameny s převažující ženskou složkou, kterými ovšem nemusí být vždy ženy. Jsou i případy mužů s převažující ženskou složkou a je třeba brát v úvahu i možnost, že v rámci páru dvojplamenů mohou… Continue reading Rady pro ženské dvojplameny

Dvojplameny a rovnováha protikladů

Ženský princip byl na Zemi během věků silně potlačen, vlády se ujal mužský princip a tím naše Země ztratila rovnováhu, vyváženost obou principů. Aby byla nalezena ztracená rovnováha, vyrovnaly se obě polarity, je třeba znovu vzkřísit a prosadit na Zemi ženský princip, a uvést ho do rovnováhy s principem mužským. Toho lze dosáhnout také pomocí… Continue reading Dvojplameny a rovnováha protikladů