Dvojplameny a Vesmírný řád

Veškeré Vesmírné dění podléhá jistému řádu, systému Vesmírných zákonů, jejichž kořeny sahají až k samotnému Vesmírnému zrodu. Tyto zákony ovládají všechny úrovně a jakákoli měřítka, jeden navazuje na druhý, vzájemně se doplňují a spolupracují. Tak je docíleno celistvého chodu v rámci veškerého bytí. Za neustálého Vesmírného pohybu, zrodu a zániku, žijí nejen všechny lidské bytosti, párové dvojice,… Continue reading Dvojplameny a Vesmírný řád

Dvojplameny a utrpení vnitřní bolesti

Cestu vlastní přeměny dvojplamenů provází utrpení vnitřní bolesti. Přichází zpravidla pomalu a postupně po ukončení fáze počátečního souznění, takzvaného „nahlédnutí do ráje“, kdy dvojice prožije až neskutečné sblížení a soulad po rozpoznání se na úrovni duše. Jakmile se pak ale oba, nebo třeba jen jeden z nich pokoušejí vztah přenést do hmotné reality a rozvíjet ho… Continue reading Dvojplameny a utrpení vnitřní bolesti

Ženy a muži – jak najít společnou řeč?

Nedávno se mne jeden muž zeptal: Poradíte, jak ženám porozumět? Na co se zaměřit? Skutečně to chci, protože v tom mám mezery. Jak porozumět ženám? … jedním dechem přidávám… A jak porozumět mužům? Ženy a muži zpravidla fungují jakoby na jiné frekvenci, muži na logické, racionální, ženy naopak na emoční a citové. Každý z nich ale… Continue reading Ženy a muži – jak najít společnou řeč?

Dvojplameny – o co tu vlastně jde?

Mnoho lidí si pod pojmem dvojplameny představuje něco úžasného, až nadpozemského, unášející láskyplný vztah, intimní sdílení, milostné splynutí, šíření lásky a světla kolem sebe. Tyto vztahy jsou ale ve skutečnosti od takovéhoto jednostranného pojetí dosti vzdálené, jejich pravý význam a mysl je mnohem prozaičtější. Nejedná se o žádná bájná a vysněná spojení, jejich existence a… Continue reading Dvojplameny – o co tu vlastně jde?

Dvojplameny a naprosté opuštění iluzí

Po setkání dvojplamenů a rozpoznání na úrovni duše, kdy zpravidla zažívají velmi intenzivní sblížení, dochází postupně k návratu do původních životních a partnerských vzorců, převzatých z dřívějších vztahů či okolí, rodiny nebo společnosti. To však přináší rozpory, jež i přes oboustrannou snahu nakonec vedou k nevyhnutelné odluce. Vztah na těchto starých principech nemůže úspěšně pracovat. Vnitřní pouto oba… Continue reading Dvojplameny a naprosté opuštění iluzí

Cesta k dvojplameni vede přes vlastní přeměnu

Hlavním smyslem a posláním dvojplamenných párů není žít spolu partnerský život, věnovat se s láskou jeden druhému a sdílet společné štěstí. Předním smyslem a posláním je společně tvořit ve prospěch celého společenství. Propojit energie dvou celistvých, vzájemně sladěných celků a vytvářet společné dílo. Pro maximální účinnost je nezbytné, aby celky byly opravdu harmonické, stejného vnímání, smýšlení… Continue reading Cesta k dvojplameni vede přes vlastní přeměnu