7. Role ženské podstaty v léčení mužského elementu páru dvojplamenů

Role ženské podstaty v léčení mužského elementu páru dvojplamenů je zásadní a neopomenutelná a to především ve fázi harmonizace, kdy jsou oba partneři v intenzivním kontaktu a vzájemně se k sobě dolaďují. Bez uzdravené ženské složky není možné uzdravit mužský protějšek a tedy ani uzdravit a vyvážit dvojplamenný pár jako celek. Žena je život. Nový… Continue reading 7. Role ženské podstaty v léčení mužského elementu páru dvojplamenů

6. Dvojplameny – iluze vlastní dokonalosti a nedokonalosti partnera

Mnozí, a to nejen v dvojplamenných párech, směřují svoji pozornost vně sebe. Posuzují a hodnotí chování ostatních, snaží se pro ně najít řešení, dávat jim rady a pomáhat. Vměšují se do záležitostí, které jim nepřísluší, místo toho, aby se starali sami o sebe a řešili svoje vlastní úkoly. Vidí pravdu a dokonalost jen sami v… Continue reading 6. Dvojplameny – iluze vlastní dokonalosti a nedokonalosti partnera

5. Dvojplameny- dorovnávání a následná harmonizace

Fáze dorovnávání dvojplamenných párů nastává ve chvíli, kdy oba z páru již prošli základní transformací. Došlo k jejich přeměně životních hodnot, vnímání a pohledu na život a na svět a také již byly vyřešeny a dorovnány jejich karmické dluhy a závazky. V této fázi již oba v sobě objevili všechny složky a možnosti svého bytí.… Continue reading 5. Dvojplameny- dorovnávání a následná harmonizace

2. Dvojplameny a rovnováha protikladů

Ženský princip byl na Zemi během věků silně potlačen, vlády se ujal mužský princip a tím naše Země ztratila rovnováhu, vyváženost obou principů. Aby byla nalezena ztracená rovnováha, vyrovnaly se obě polarity, je třeba znovu vzkřísit a prosadit na Zemi ženský princip, a uvést ho do rovnováhy s principem mužským. Toho lze dosáhnout také pomocí… Continue reading 2. Dvojplameny a rovnováha protikladů