Poradenství

Mým záměrem je navést ty, kteří si nevědí rady či tápou, aby si sami mohli nalézt vlastní řešení a zvládnout situace, které je tíží. Aby sami dokázali porozumět okolnostem, do kterých se dostávají a sami si uměli poradit a pomoci. Aby nehledali vně sebe a nespoléhali se na cokoli zvenčí, ale byli v tomto směru soběstační. Ty nejcennější rady a informace, nejúžasnější objevy a zjištění totiž člověk získává především vlastní pílí a vlastním přičiněním.

Články, zde zveřejněné, jsou stavěny tak, aby předaly základní informace těm, kteří je potřebují a jsou na ně připraveni. Je možné z nich mnohé pochopit, ale také odvodit svá vlastní řešení a postupy. S jejich pomocí lze dospět k porozumění téměř jakékoli situace a nalézt způsob, jak nepříznivý stav změnit. Proto už ony samy budiž brány jako poradenství. Pokud bude třeba, mohou vznikat další.

Osobní poradenství budu dále poskytovat v případě, kdy dotyčný ani po vlastní usilovné snaze nebude moci nalézt východisko. Je určeno pro podávání konkrétních a cílených informací, ne pro sdílení informací, které jsou běžně přístupné z veřejných zdrojů.  Skýtáno je písemnou formou tak, aby bylo možné se k jednotlivým myšlenkám zpětně vracet. Vždy je zachována anonymita a soukromí.

Jelikož poradenská činnost a poskytování informací vyžaduje čas a jistý výdej energií, považuji za adekvátní, v rámci zachování rovnováhy výdeje a příjmu, ocenění této práce.

Bankovní spojení: 0641697143/0800

Pro potřebu osobního poradenství je možné využít email: dvojplameny.poradna@seznam.cz

Reklamy