Poradenství

Poradna & konzultace

Poradna je určena pro podávání konkrétních a cílených informací, ne pro sdílení informací, které jsou běžně přístupné z veřejných zdrojů. Vždy je zachována anonymita a soukromí.

Poradenství je poskytováno písemnou formou tak, aby bylo možné se k jednotlivým myšlenkám zpětně vracet. V případě zájmu o poradenství je třeba popsat vlastní příběh dvojplamenného vztahu včetně událostí, které mu předcházely, specifikovat problematiku a uvést konkrétní otázky.

Jelikož poradenská činnost a poskytování informací vyžaduje čas a jistý výdej energií, považuji za adekvátní, v rámci zachování rovnováhy výdeje a příjmu, ocenění této práce, a to po vzájemné dohodě.

Bankovní spojení: 0641697143/0800

Pro potřebu poradenství konkrétních záležitostí je možné využít email: dvojplameny.poradna@seznam.cz

Reklamy